aanvulling op tekst crucifix

Er is een fout geslopen in mijn tekst over het crucifix. Of beter gezegd, ik heb een essentiële zin weggelaten.
Dan heb ik zo in mijn hoofd zitten wat ik schrijven wil, dat zelfs bij driemaal herlezen mij niet opvalt wat er ontbreekt.


Het Europese Hof heeft ouders die al jaren vechten tegen het crucifix in het klaslokaal, in het gelijk gesteld. Vader, Italiaan en overtuigd atheïst, moeder een Finse, beiden wonend in Italië, hebben nu hun zin. Dat wil zeggen, zij zijn in het gelijk gesteld. De advocaat van de tegenpartij is nu in hoger beroep, dus er gebeurt nog niets. Wel wordt sindsdien de mailbox van de ouders gevuld met haatmail "rot op naar je eigen land en ga tussen je kutrendieren wonen". Onze beschaving is maar een heel dun laagje vernis, dat is niets nieuws.
Tot zover mijn aanvulling op mijn vorige tekst.

btemplates

0 reacties:

Een reactie posten