partijbelang

13 januari 2010

Kranten en tv.programma's zeggen het beter, completer en inhoudelijker dan ik.
Vanmiddag keek ik naar de herhaling van Pauw en Witteman en in de veelvoud van meningen en verhalen bleef mij één ding bij.
Voormalig minister de Grave, die wel een mening had maar er bijna niet voor uit wilde komen. Hij beantwoordde niet de vraag 'Was onze ondersteuning van de inval in Irak voldoende gestoeld op uitgebreid onderzoek van rechtsgeldigheid volgens volkenrechtelijk mandaat'.
Hij begon een verhaal, dat er zoveel ambtenaren waren die stukken schreven die onze premier allemaal moet lezen. Daar moeten wij begrip voor hebben.
Want, iedere ambtenaar heeft zijn eigen mening, al die meningen komen bij elkaar en daar moet dan een beslissing uit genomen worden. Dat is vooral héél ingewikkeld en bijna niet te doen. Volgens de heer de Grave.
Ik benadruk dit nu twee maal in deze tekst, de heer de Grave deed dat op zijn minst wel zes keer. Gewoon, begrip kweken voor de man waarvan wij leiderschap verwachten. Onze fout.

Nu is onze premier een snellezer. Het rapport van de heer Davids had hij in nog geen drie uur helemaal uitgelezen en wat nog knapper was, hij wist meteen dat het allemaal niet klopte. Hij was het er niet mee eens.
Er is maar één persoon die zo iets heel knap kan verwoorden: JP.Balkenende.
De politieke soap was geboren, want alle partijen konden hier heerlijk over vallen. Spoedberaad diende te volgen en er moest een papier komen. Want zwart op wit moest onze premier afstand nemen van wat hij in eerste volste overtuiging had gezegd.
Die brief kwam er en, hoewel magertjes, men heeft er genoegen mee genomen, voorlopig.
Toen ik de heer de Grave aan het woord zag en hoorde, wist ik ineens een oplossing voor alle bezuinigingsronden. Gespaard kunnen onderwijs en gezondheidszorg, om mee te beginnen. Alle overbodige ambtenaren de laan uit. Geen bejaarden korten op de dagbesteding, geen awbz de deur uit. Een goed fuctionerend en afgeslankt ambtenarenapparaat. Dan kunnen die tientallen meningen teruggebracht worden tot een overzichtelijk vier stuks?
Alle Nederlanders Irak uit, een geldverslindend project van water naar de zee dragen.
Een leerstoel instellen. Jonge mensen laten leren hoe zij humanitaire hulp kunnen brengen aan een getraumatiseerd land als b.v. Irak, zonder politieke verkooppraatjes.
Kunnen we ook meteen alle duur betaalde directeuren van goede doelen wegsturen. Salaris volgens de Balkenendenorm.
En wat mijn premier betreft? Of hij loog bij zijn eerste reactie en heeft altijd gelogen of hij liegt nu, in zijn in haast geschreven brief.
Ik blijf zitten met één vraag. Is politiek nu in dienst van het landsbelang of is er gewoon sprake van partijbelang?


btemplates

0 reacties:

Een reactie posten