juiste woorden


19.10.2010

Ik probeer grip te krijgen op een gesprek dat ik had met een goede vriendin.
Zij heeft al vaker aangegeven dat zij haar leven een mislukt leven vindt. Dat zij verkeerde keuzes heeft gemaakt.Ik vind dat verschrikkelijk om te horen.

Nu kan ik wel zeggen dat ik het niet met haar eens ben maar daar heeft zij niets aan. Zij voelt het zo, punt.
Ik wil wel graag proberen een vinger achter het hoe en waarom te krijgen, teneinde iets te kunnen zeggen waar ze wel wat aan heeft.
Dat brengt mij bij semantiek.
Er is een oorzaak, dat zij denkt zoals zij denkt.
Oorzaak betekent: omstandigheid die noodzakelijk en voldoende is om een zeker gevolgte hebben.
Gevolg : wat uit iets volgt; voortvloeid.
Reden : datgene wat de mens tot iets brengt.

De oorzaak is te vinden in haar plaats en rol binnen het gezin, in haar kindertijd.
Het gevolg is dat zij op een strenge, negatieve manier naar zichzelf kijkt, bij alles wat zij doet.
De reden is, denk ik, haar overtuiging, gevormd door oorzaak en gevolg.
Maar die overtuiging is gevormd door haar karakter.
Ik moet nu denken aan mijn broer. Wanneer hij over onze ouders sprak,leek het of hij een hele andere vader en moeder heeft gehad dan ik.Wij waren twee verschillende kinderen. Hij heeft altijd veel voor mij betekend.
Ik ben inderdaad een optimistischer mens dan hij was.
Ik sta empirisch in het leven.
Empirisch: Op ondervinding gegrond en daaruit voortvloeiend.
Leven: Het leven is datgene wat aan jou gebeurt, terwijl je zelf andere plannen had.
Iedere keer wanneer aan mij iets gebeurt, voeg ik mij daarnaar, na rijp beraad, om dan alsnog er iets tegenover te stellen waardoor ik wel verder kan.
Mijn broer en ook mijn vriendin hebben beiden de neiging hun denken tot overtuiging te laten uitgroeien.
En dat sluit de mogelijkheid tot veranderen praktisch uit.
Zowel mijn broer als deze vriendin heb ik herkend in hun moeizame relatie tot hun leven.
Voor deze vriendin heb ik diep ontzag. Omdat ik gezien heb hoe vasthoudend zij kan zijn voor het welzijn van haar leerlingen. Hoe zij gesprekken durft aan te gaan wanneer zij vindt dat ze een fout gemaakt heeft. Hoe zij altijd zoekt, naar de waarde van de ander, hulp aanbiedend waar ze kan.
Ik wil haar wel toeschreeuwen, dat wat zij voor een ander doet, ook voor haarzelf moet doen.
Het enige wat ik doen kan, is haar aanhoren, haar laten zien hoe ik haar beleef.
Luisteren en zoeken naar de juiste woorden.

a.vanmeerkerk@zonnet.nl

btemplates

0 reacties:

Een reactie posten